wtorek, 21 października 2014

Aktualizacja:05:22:29 PM GMT

Goracy Temat:
Tu jestes: Medytacja Buddyzm Niezniszczalna moc dordże (wadżra)

Niezniszczalna moc dordże (wadżra)

Email Drukuj PDF
Spis treści
Niezniszczalna moc dordże (wadżra)
cz.2 - Pieśń Wadżry. PIEŚŃ ODDANIA I TĘSKNOTY
cz.3 - Właściwości Wadżra-Korony - Dakinie są twoim własnym umysłem
Wszystkie strony
Wadżra dordże
vajra dordże
Vajra Double Croix

Dordże (skt. wadżra; tyb.: རྡོ་རྗེ།, Wylie: rdo rje) – diament; w buddyzmie symbol niezniszczalności i niewzruszoności stanu buddy. Również przedmiot rytualny w buddyzmie tybetańskim symbolizujący metody, współczucie i radość. Jako przedmiot rytualny trzymany jest w prawej dłoni lamy podczas odprawiania ceremonii. Dordże symbolizuje także jedność pomiędzy dwiema przeciwnościami. W buddyjskiej ceremonii dzwonek symbolizujący kobiece właściwości (mądrość i przestrzeń) jest dzierżony w lewej dłoni, zaś dordże symbolizujące męskie właściwości (współczucie wyrażane poprzez zręczne metody) w dłoni prawej. Razem wyrażają oświecony umysł. Dordże jest także popularnym imieniem nadawanym mężczyznom w kulturze tybetańskiej.

 Jednym przypomina ósemkę, innym znak nieskończoności. Dla jednych jest symbolem XVI Karmapy, dla innych symbolem męskości. Jest najpopularniejszym ornamentem naszej szkoły. Występuje w tekstach, na tankach, rycinach, a nawet w logotypie Lamy Ole. Jego znaczenie można odczytywać na bardzo wielu poziomach.

Dordże (wadżra) to jeden z głównych symboli buddyzmu Diamentowej Drogi. Jest zarówno nazwą własną-imiennikiem (np. dordże – berło obecne m.in. w medytacji XVI Karmapy), jak i przedrostkiem – cząstką wyrazu znajdującą się przed jego rdzeniem – nazw form medytacyjnych (Dordże Sempa, Wadżrasattwa – Diamentowy Umysł, Czianno Dordże, Hewadżra – O! Diament), atrybutów (np. diamentowe ostrze, rodzina diamentu) i właściwości (wadżraduma). Odnajdujemy go także w tytułach (Dordże Lobpyn) i imionach (12 z 17 Karmapów ma w swoim imieniu „Dordże“) oraz – a może przede wszystkim – w nazwie Diamentowa Droga (wadżrajana). Sanskrycki termin “wadżra” oznacza: twardy lub potężny, a jego tybetański odpowiednik “dordże” to władca kamieni, diament, którego nie można przeciąć ani złamać. Oba podkreślają niezniszczalną twardość i promienność typową dla diamentu. Wadżra w swej esencji symbolizuje nieprzenikniony, nieruchomy, niezmienny, niepodzielny i niezniszczalny stan oświecenia, diamentowy umysł, najwyższy poziom rozwoju umysłu, stan Buddy. Jako krystaliczne berło łagodnych form i niezniszczalna broń gniewnych bóstw, dordże symbolizuje męską zasadę metod czy zręcznych środków. Zwykle znajduje się w prawej (męskiej) dłoni. Gdy występuje w parze z dzwonkiem, znajduje się w lewej (żeńskiej) dłoni. Ta para atrybutów reprezentuje doskonałe zjednoczenie metod, współczucia i mądrości, zręczne środki i rozróżniającą przytomność. Jako symbol seksualny wadżra występuje w parze z kwiatem lotosu. Takie zestawienie jest metaforą męskości i żeńskości, penisa i waginy.

 Wadżra pojawia się jako pojedynczy lub podwójny trójząb, w wielu kulturach Bliskiego i Środkowego Wschodu oznacza piorun. W sztukach walki dordże było wykorzystywane jako broń, którą się rzucało lub jako kastet trzymany w zamkniętej dłoni. Jest elementem wieńczącym inne przedmioty rytualne, na przykład: dzwonek, sztylet, katwanga, zakrzywiony nóż, ostrze strzały. Jako berło jest szlachetnym insygnium, prototypem korony stosowanej przez królów europejskich, symbolem koronnej chwały na tarczach, flagach i emblematach. Pojawia się również u bogów europejskich i indyjskich: Zeusa, Jupitera, Thora, Indry i innych. Jednoszprychowe dordże reprezentuje zarówno kanał centralny i oś centralną Góry Meru, jak i jedność wszystkich symboli dualności wyobrażanych jako niedualne. Zawiera mądrość i współczucie, pustość i radość oraz prawdy relatywne i absolutne. Trzyszprychowe – jedność trzech czasów, trzech głównych kanałów psychicznych, trzech światów, trzech trucizn, trzech kaj, trzech bram ciała, mowy i umysłu. Pięcioszprychowe – pięć mądrości Buddy, osiągnięcie pięciu kaj anuttarajogatantry – wadżraciała spontanicznej wielkiej radości. Dziewięcioszprychowe oznacza m.in. pięciu Buddów pięciu kierunków oraz czterech Buddów (cztery matki) czterech kierunków pośrednich, a także dziewięć pojazdów. Symbolizuje też Buddę i jego Ośmioraką Ścieżkę.

Pięcioszprychowe dordże

Rdzeń – centralna część dordże – składa się z kwiatu lotosu, dysku księżyca na każdej stronie i zwieńczony jest na obu końcach pięcioma rozszerzającymi się pałąkami, z których każdy mierzy cztery jednostki długości. Standardowa jednostka miary jest określana mianem „angula“ (tyb. sor, w medycynie orientalnej tsun lub cun). Jest to odległość pomiędzy drugim i pierwszym stawem palca środkowego dłoni. Dwanaście takich jednostek stanowiło równoważnik jednej „twarzy“ lub odległość od brody do linii włosów. Wadżra odmierza również Dwanaście Ogniw Współzależnego Powstawania. W środkowej części dordże znajduje się zaokrąglona piasta lub płaski element symbolizujący dharmatę. Na każdej ze stron piasty znajdują się trzy pierścienie oplatające podstawy lotosu, które symbolizują stan radości Buddy, sambogakaję. Każdy z wyłaniających się z piasty kwiatów jest ośmiopłatkowym lotosem. Szesnaście płatków oznacza 16 poziomów pustki. Osiem górnych płatków to ośmiu bodhisattwów, a osiem dolnych – ich żeńskie partnerki. Ponad lotosami znajdują się kolejne pierścienie reprezentujące sześć paramit. Natomiast zwieńczający kwiat lotosu dysk księżyca symbolizuje pełne urzeczywistnienie absolutnej lub relatywnej bodhiczitty. Z dysków księżyca wyłania się pięć pałąków-zębów uformowanych w wiązkę lub krzyż. Cztery z nich są ustawione w czterech głównych kierunkach (cztery nagromadzenia: formy, uczuć, postrzegania i motywacji), a piąty ustawiony jest pionowo i oznacza nagromadzenie świadomości. Pięć górnych zębów to pięć rodzin Buddów (Akszobja, Wajroczana, Ratnasambawa, Amitaba, Amogasidi) i jedność ich pięciu mądrości, atrybutów i właściwości. Pięć niższych zębów to pięć żeńskich form Djani Buddów (Mamaki, Loczana, Wadżradatwiszwari, Pandara, Tara) i jedność ich pięciu mądrości, atrybutów i właściwości. Dziesięć zębów symbolizuje Dziesięć Poziomów Bodhisattwy oraz dziesięć kierunków (4 główne, 4 pośrednie, zenit i nadir). Zakończenie środkowego zęba może mieć kształt piramidy lub czworościennego klejnotu reprezentującego Górę Meru jako oś centralną zewnętrznego makrokosmosu i wewnętrznego mikrokosmosu. Bliźniacze oblicze symetrycznego dordże oznacza jedność prawdy relatywnej i absolutnej.

Dziewięcioszprychowe dordże

W mandali ciemnoniebieskiego Akszobji widzimy cztery pięciozębne zamknięte wadżry, owinięte jedwabnymi szalami zabarwionymi odpowiednio tak, by symbolizować Buddów czterech głównych kierunków. Płomienie i rozwarte pałąki środkowego dordże przedstawiają aktywność niszczącą gniew. Akszobja, którego imię znaczy „Niezmienny“, jest głową Rodziny Diamentu i reprezentuje przekształcenie gniewu w mądrość podobną zwierciadłu. Tybetańskie dordże jest pokazywane w ikonografii w stylizowanej i uproszczonej formie, a to z tego powodu, że jako przedmiot koronacyjny lub insignium trzymane w dłoni jest przedstawiane w małej skali. Na rycinach i tankach widzimy je w spłaszczonej formie 2D, która nie oddaje całości. I tak środkowa piasta czy cylinder jest zwykle rysowany jako kółko lub kulka, trzy pierścienie-branzolety u podstaw lotosów na każdej ze stron są przedstawiane jako jeden solidny segment, z ośmiu płatków kwiatu lotosu widzimy tylko trzy lub pięć, zęby-pałąki są rysowane jako płaskie formy 2D, a centralnie przebiegający ząb-sztylet wygląda jak miecz obosieczny… Tymczasem kryje się za tym trzeci wymiar.

Dordże – strażnik mandali

Wadżra-łańcuchy uformowane są z jednakowych rodzajów dordże. Mogą być umieszczone na krawędziach większego obrazu. Tworząc takie obramowanie stanowią ochronny wadżra-namiot czy sklepienie zamykające strukturę całej mandali półkulistą kopułą. Wadżra-namiot graficznie reprezentowany jest przez wadżra-płot lub krąg z dordże umieszczony wewnątrz pięciobarwnego płomienia i w ten sposób nakreśla obwód mandali. Ma to na celu ochronę czystej mandali przed negatywnymi wpływami, łamaniem ślubowań lub ingerencją istot z nieoczyszczoną karmą. Mniejsze łańcuchy pięcio- lub jednoszprychowych dordże znajdziemy również na linii włosów niektórych form medytacyjnych, lub w formie naszyjników (jeśli naszyjnik składa się z 51. dordże – oznacza oczyszczenie mowy i umysłu z pięćdziesięciu jeden procesów myślowych).

Na podstawie „Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs” Roberta Beer’a

 

Mira Starobrzańska

 Pieśń Wadżry. PIEŚŃ ODDANIA I TĘSKNOTY // DD4

15 Karmapa Khacziab Dordże
_________

KagyuLife Nr2/91r.

Czie la!
Dzietsynie, jesteś Schronieniem, jednością wszystkich Buddów.
Mimo iż osiągnąłeś oświecenie nieskończoną ilość żywotów temu
Powodowany miłością powracasz do ludzkiej formy
By prowadzić tych, którzy wędruj ą pogrążeni w samsarze.
Ojcze Guru, wielki skarbie współczucia, proszę myśl o mnie.
Obdarz mnie swoim błogosławieństwem,
By strumień mojej świadomości stopił się z Dharma.
W tych złych czasach,
Gdy szerzy się pięć zgubnych wpływów
Życie jest krótkie jak błysk pioruna na niebie.
Bogactwo jest nietrwałe jak rosa pokrywająca trawę
Przyjaciel, który kocha cię rano, nienawidzi cię wieczorem
Wszystko to jest jak sen minionej nocy
Cokolwiek się wydarza, jest przemijające,
Porusza się i zmienia
Odrzuć teraz wszelkie pragnienia lgnięcia do trwałości.
Ojcze Guru, proszę myśl o mnie,
Spojrzyj na mnie ze współczuciem.
Chociaż przekroczyłem bramę Linii Praktyk
I spróbowałem rozwijać się dzięki trzem ślubowaniem
Jestem jak głodny duch na brzegu oceanu,
W pełni pochłonięty sobą samym.
W ten sposób wszystko, co robię
Dostaje się pod wpływ ośmiu światowych dharm.
Praktykujący Dharmę, który gubi innych i niszczy sam siebie
Jest jak wzgórek odchodów nakryty pięknym obrusem
Teraz nadszedł czas, by odsłonić własną nieczystość.
Ojcze Guru, proszę myśl o mnie,
Spojrzyj na mnie ze współczuciem.
Mimo iż noszę szafranowe szaty
Jestem zwykłym człowiekiem
Chociaż moje imię jest imieniem Bodhisattwy
Pełen jestem namiętności i agresji
Mimo że wkroczyłem na ścieżkę głębokiej mantrajany
Mój sposób postrzegania zjawisk jest wypaczony.
Ponieważ mój umysł nie został poskromiony przez wyrzeczenie
I nie mam zaufania do karmy i jej następstw
Samaja i ślubowania zginęły w państwie teorii.
Bezużyteczne zajęcia takie jak uciskanie wrogów,
Ochranianie krewnych,
Gromadzenie bogactw i wiele innych,
Więżą mnie.
Mimo że ranie wskazówki Sugaty
Chełpię się, że postępuję za Buddą, zniewolony marą niewiedzy.
Jestem krnąbrnym i zepsutym synem ojców Kagyu.
Kiedy patrzę teraz na swoje działania,
Odczuwam głębokie zwątpienie.
Ojcze Dzietsynie, proszę myśl o mnie,
Popatrz na mnie ze współczuciem.
Ochrona Dzietsyna, który ukazuje się rzadko w trzech czasach
Jest tak zręczna,iż pozwala okiełznać dzikich ludzi podobnych do mnie.
Twoja miłość jest większa niż miłość Buddów
Ja jednak jej nie dostrzegłem:
Jakże było to głupie z mojej strony!
Nauczasz ustnych wskazówek Dharmy
Poprzez różne znaki i metody.
Ponieważ tego nie rozumiałem
Szukałem Dharmy gdzie indziej
I straciłem okazję otrzymania czystej Dharmy.
Teraz nadszedł czas bym spojrzał jasno na wszystko co robisz.
Wspieram się ciałem, mową i umysłem na Guru.
W ten sposób nagromadzenia wielu kalp zostaną spełnione
A wszystkie zaciemnienia oczyszczone.
Nie wiedziałem, że przyniesie mi to pożytek.
Kiedy praktykowałem cnoty dla mego własnego dobra,
Mróz zniszczył owoc urzeczywistnienia,
Jestem zniewolony przez wypaczone poglądy
I wstydzę się tego.
Teraz nadszedł czas,
Bym słuchał wszystkich Twoich słów
Jak najwyższej prawdy.
Błagam Cię z nieprzezwyciężoną tęsknotą,
Ojcze Guru, proszę popatrz na mnie z dobrocią
I obdarz mnie swoim błogosławieństwem.
Panie, mimo że jesteś Buddą,
Miałem Cię za zwykłego człowieka.
Widziałem błędy w twojej aktywności Buddy stosującej zręczne środki.
Podążając za opatrznym widzeniem Twoich doskonałych działań
Nie widziałem brudu w sobie samym.
Przekonanie, na którym oparłem moje oczekiwania
Było złudne jak lampa namalowana na obrazie.
Pozwól mi teraz, przenikniętemu nieograniczonym oddaniem,
Szybko wydostać się z mułu moich wypaczonych poglądów.
Nadszedł teraz czas, bym wzmocniony siłą niestworzonej wiary
Oparł się na uzdrawiających właściwościach czystego sposobu widzenia.
Błagam Cię z głębi serca:
Ojcze, spójrz na mnie ze współczuciem I obdarz mnie swoim błogosławieństwem.
Gdy nadejdzie wróg znany wszędzie jako Pan Śmierci
Za późno będzie na skruchę.
Z łóżka osoby spełniającej Dharmę
Zniesione zostaną zwykłe zwłoki.
Wszyscy ludzie, zarówno ci znaczący,
Jak też ci niskiego stanu
Będą odwracali się ze wstrętem i będą naśmiewać się ze mnie.
Nadejdzie czas, w którym bez celu wędrować będę w samsarze.
Pomyśl o tym i wyostrz swój intelekt.
Patrz na wszystkie przejawienia jak na grę umysłu Guru.
Zmieszaj swój umysł z umysłem Lamy.
Módl się spoczywając w tej nierozdziemości.
Oby jasny dźwięk tej pieśni oddania i tęsknoty sprawił,
Iż popłynie strumień współczucia Schronienia wolnego od błędów.
Nadszedł czas by troszczyć się o esencję umysłu.
Pokonany modlę się z całego serca:
Ojcze, proszę spójrz na mnie ze współczuciem I obdarz mnie swoim błogosławieństwem.
Jeśli nie jest się zbrukanym hołdowaniem dualistycznej chwytliwości, Ten, który znany jest wszędzie jako Budda
Jest nieoddzielny od owego samooświeconego umysłu.
Dlatego nie daj się zwieść medytacji stworzonej przez umysł i spokojowi.
Nadszedł czas spojrzenia w pierwotną twarz niedziałania.
Modlę się z oddaniem i tęsknotą:
Ojcze popatrz na mnie ze współczuciem I obdarz mnie swoim błogosławieństwem.
Samsara i nirwana,
Ból i radość,
I wszystkie fenomeny są współczuciem szlachetnego Lamy.
Jakiekolwiek szczęście i każda cnota
Są spuścizną mojej Ochrony, Wadżra Istoty mojego Ojca
Przekaż to wszystkim swoim wcześniejszym matkom.
Zwiastujące szczęście spotkanie dwóch nagromadzeń
Jest doskonałą ozdobą.
Nie związany lgnięciem do radości modlę się spoczywając
W zjednoczeniu radości i pustki z oddaniem i tęsknotą:
Ojcze, popatrz na mnie ze współczuciem I obdarz mnie swoim błogosławieństwem.
Wszelkie cierpienie i wszystkie rzeczy, których nie chcemy
Są pełną miłości aktywnością Buddy szlachetnego Lamy.
Powinno się przyjąć na siebie cierpienie
Wszystkich wcześniejszych matek sześciu sfer.
To jest płomieniem mądrości ustnych wskazówek,
Który oczyszcza splamienia.
Cierpienie nie posiada żadnej własnej natury.
Spoczywając w zjednoczeniu przeżycia i pustki
Modlę się z j ednoupunktowioną tęsknotą,
Ojcze, proszę popatrz na mnie ze współczuciem
I obdarz mnie swoim błogosławieństwem.
Wolny od iluzji podążania za wszystkim, co tylko się pojawia,
Spoczywam w jedności przejawienia i pustki
Spoglądam w esencję
Nie posiadającą podstaw ani korzenia.
Pusty jest sam patrzący
Jak też to, co jest dostrzegane
Wewnątrz ich niedualnego zjednoczenia
Rozgrywa się wielkie widowisko pierwotnego naturalnego stanu,
Widzę twarz Lamy i mojego własnego umysłu I jestem pewien, że osiągnę królewski tron wielkiej szczęśliwości.
Dlatego ty, który masz małą wiarę i twarde serce
Módl się nieprzerwanie i bez rozproszenia
I porzuć daremne aktywności.
Ojcze, proszę myśl o mnie,
Znawco trzech czasów, myśl o mnie. .Ufam, że cokolwiek robisz,
Jest najwłaściwsze.
Twój syn modli się
Śpiewając pieśń tęsknoty przez sześć okresów dnia i nocy
Z jednoupunktowioną miłością.
Ojcze, popatrz na mnie ze współczuciem
I obdarz mnie swoim błogosławieństwem.
Rozpala się płomień spontanicznego, niestworzonego oddania.
Proszę pozwól, by wzeszła mądrość równoczesności wyzwolenia i poznania Oby doszło do spotkania, będącego zwiastunem szczęścia
Dla dobra wszystkich istot.
Lamo, spraw, bym stał się od Ciebie nieoddzielny

Mały glosariusz
Osiem światowych dharm cztery pary przeciwieństw, które rządzą naszym życiem i na skutek zależności od których próbujemy osiągnąć jedne rzeczy i omijać inne. Są to: zysk i strata, radość i cierpienie, sława i niesława, pochwała i nagana.
Trzy ślubowania ślubowanie zewnętrznego zachowania, wewnętrznej motywacji i tajemnego widzenia.
Dzietsyn pełen szacunku tybetański tytuł, używany w odniesieniu do niezwykle cennych nauczycieli.
Kalpa eon, czas od początku do końca świata.
Samaja ; dotyczą zobowiązań praktykującego Diamentową Drogę, przede wszystkim zaś związku z nauczycielem i tymi, z którymi otrzymało się wspólnie inicjacje i nauki.
Samsara pełen cierpienia i pomieszania stan nie bycia oświeconym.
Sugata Budda.
Wadżra Istota prawdziwa natura nauczyciela, wyrażenie jego pełnej realizacji. Dwa nagromadzenia nagromadzenie mądrości i pozytywnych wrażeń w umyśle.

 


Właściwości Wadżra-Korony

Autentyczna Czarna Korona została podarowana Karmapie przez Dakinie. Utkana jest z włosów stu tysięcy Dakiń, ale dla większości ludzi jest niewidzialna - mogą ją ujrzeć tylko ci, którzy zgromadzili wielką zasługę. Cesarz Jung-Lo Czengtsu podarował piątemu Karmapie materialną replikę tejże korony, dzięki czemu każdy mógł ją zobaczyć podczas rytuału zwanego ceremonią Czarnej Korony.

Ceremonia ta odtwarza pierwotną koronację Karmapy przez Dakinie, potwierdza miejsce każdego Karmapy w Linii Przekazu i jest także przywołaniem Awalokiteśwary jako źródła owej Linii. Uważa się, że samo ujrzenie Czarnej Korony zapewnia pomyślne odrodzenie się w wyższych światach. [przyp. red.]

Wadżra-Korona, nazywana również Czarną Koroną Karmapów, ma głębokie, symboliczne znaczenie. Jej kształt i ozdoby odpowiadają przebudzonym przymiotom Karmapów.

Niezmienna Dharmata
Ciemnoniebieski kolor Korony symbolizuje niezmienną naturę rzeczywistości – Dharmatę – wszystkich zjawisk. Urzeczywistnienie Przebudzenia jest również niezmienne, niczym przestrzeń; kolor Korony odpowiada właśnie owej podstawowej przestrzeni.

Trzy Kaje
Trzy szpice Korony – środkowy i dwa boczne – świadczą o spontanicznej obecności trzech Kaji Stanu Buddy: Dharmakaji, Sambhogakaji, Nirmanakaji.

Pan Mandali
Klejnotowa ozdoba na szczycie Korony jest symbolem najwyższej mądrości i Panem Mandali nauk wadżrajany. Wyobraża również nienapotykającą przeszkód grę mądrości Buddy.

Dwie mądrości Buddy
Środkową, górną część Korony zdobią klejnotowe Słońce i Księżyc, symbolizujące dwie mądrości Buddy: mądrość widzenia rzeczy takimi, jakie są, oraz mądrość widzenia potencjału rzeczy, który manifestuje się po urzeczywistnieniu Dharmakaji Stanu Buddy.

Aktywności Buddy
Klejnotowe chmury, które zdobią boki Korony, wyobrażają bezmierny, bezstronny deszcz mądrości i współczucia – aktywność Buddów i Bodhisattwów dziesiątego bhumi dla pożytku wszystkich czujących istot. Dziesiąte bhumi ścieżki Bodhisattwy nazywa się „chmurą Dharmy”.

Cztery przebudzone aktywności
Skrzyżowana wadżra, dordże gjatram, zdobiąca barwami pięciu klejnotów przednią część Korony, symbolizuje pięć kolorów rodzin Buddy. Odgałęzienia wadżry wyobrażają cztery przebudzone aktywności uspokajania, wzbogacania, przyciągania i niszczenia.

Cztery niezmierzoności
Czworoboczna, kwadratowa podstawa, z której wyrasta klejnotowy dordże gjatram, odpowiada czterem niezmierzonościom miłującej dobroci, współczucia, radości i bezstronności wobec wszystkich czujących istot. W ten właśnie sposób [Karmapa] prowadzi istoty do pełnego Przebudzenia.

Źródło: www.kagyuoffice.com

 

Dakinie są twoim własnym umysłem
Dakini Singhamukha

Singhamukha (tyb. Senge Dongma) to gniewna Dakini o Lwiej Twarzy, która chroni od złych życzeń, czarnej magii i innych nieszczęść. Jest ona gniewnym aspektem Wadżrajogini. Medytacje i rytuały związane z nią można znaleźć zarówno w termach, jak i nowych tantrach. Od czasów Karma Trinlepy i VIII Karmapy praktyka ta przekazywana jest także w tradycji Karma Kagyu.

Pieśń Dakini Singhamukhi

Wadżra Dakini chroni od przeszkód.
Ratna Dakini pomnaża bogactwo i służbę.
Padma Dakini otacza nas przyjaciółmi.
Karma Dakini wypełnia wszelkie działanie.

Zniewoleni żądzą, przywiązaniem i przyjemnościami
Dostajemy się we władanie Dakiń.
Gdy nie pragniesz niczego masz wszystko.
Wiedz zatem, że Dakinie to twój własny umysł.

Znajomość natury umysłu
I niekonceptualizowanie tego urzeczywistnienia - to wadżra;
Tak oto Wadżra Dakini chroni od przeszkód.

Zadowolenie i brak potrzeb to skarb, to ratna (klejnot);
Tak oto Ratna Dakini spełnia nasze potrzeby i pragnienia.

Niekonceptualizowanie wolne od lgnięcia to padma(lotos);
Tak oto Padma Dakini jednoczy mudry.

Wolność od narodzin i kresu to karma (aktywność);
Tak oto Karma Dakini wypełnia wszelkie działanie.

Jogin, który tego nie rozumie
Może praktykować przez całe eony, a nie osiągnie niczego!

Dlatego zrozumienie, że Dakinie są twoim własnym umysłem
To rzecz naprawdę ważna - najważniejsza.


Pieśń tę mahasiddha Khjungpo Naldzior otrzymał w wizji od Dakini Simhamukhi.

Khjungpo Naldzior (wg. legend 918-1079) studiował w Tybecie tradycje Bon i Dzogczen a następnie wyruszył do Nepalu, gdzie spotkał aczarię Sumati. Został tłumaczem i powędrował do Indii, gdzie wg. legend studiował pod kierunkiem stu pięćdziesięciu nauczycieli. W Tybecie założył szkołę Szangpa Kagju.

 

 

Źródło: pl.wikipedia.org
Źródło: diamentowadroga.pl
Źródło: diamentowadroga.pl
Źródło: buddyzm.eu
Źródło: buddyzm.edu.pl
Zdjęcie: 1.bp.blogspot.com
Zdjęcie: clearvoid.files.wordpress.com
Zdjęcie: images.tribe.net

W artykułach przedstawiamy różne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Prezentowane poglądy są jedną z bardzo wielu możliwych interpretacji rzeczywistości i są to prywate poglądy autorów publikacji. Nie muszą one odzwierciedlać poglądów administracji "JOGA PORTALU JOGINA". Jeżeli zamieszczony materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj lub skontaktuj się z administratorem portalu!

 POLECANE STRONY

JOGA PORTAL JOGINA
JOGA Dolnośląska Szkoła Jogi
JOGA Dolnośląska Szkoła Jogi
PORTAL SKLEPU JOGINA - w przygotowaniu
JOGA SHOP JOGINA

 

 

Skomentuj artykuł » Zobacz wszystkie komentarze »
Co sądzisz o: Niezniszczalna moc dordże (wadżra) ?

 

NajnowszeNajpopularniejsze
joga mata fitnessmaty ekologiczne
maty dla dzieci  maty do jogi
maty w rolkach  maty do medytacji zabuton
poduszki do medytacji zafubolster wałek do jogi
plecaki na maty  pokrowce na maty
kadzidła nag champa  kadzidełka japońskie
paski do jogi szer.4 cmpaski do jogi szer.3 cm
kostki i klocki do jogi  klocki i pianki do jogi
przepaski relaksacyjne na oczy  koce do jogi
stylowe pomoce do jogiherbaty yogi tea
książki o jodze zdrowiu  książki ezoteryczne
piramidy  suplementy diety
Share/Save/Bookmark